Birkleyn Mağaraları

Antik Çağ'da Dicle’nin doğduğu yer yani Birkleyn mağaraları.

Birkleyin Suyu'nun önce yerin altından aktığı ve doğal bir tünelden sonra yeryüzüne çıktığı yere Birklyen ya da Dicle Tüneli ismi verilmiştir. Antik Çağlarda, bu suyun kaybolduğu yerin altına indiği yer “dünyanın bittiği yer olarak” tanımlanmıştır. Pilinius bu geçidi “ölülerin yer altı dünyasına geçtiği yer” olarak tanımlamıştır.

Birbirine paralel olarak uzanan bu kayalığın içerisinde üç mağara bulunmaktadır. Bunlardan güneydeki kayalığın altında ve içerisinden akan Birkleyn Suyu’nun bulunduğu mağaraya Asur Kralı I.Tiglatpileser (M.Ö. 1114-1076) ve III.Salmanassar (M.Ö. 859-828)’a ait 3 kabartma ve 5 çivi yazıtlı kitabe vardır.

Yazıtların birinde Asur Kralı III.Salmanassar şöyle demektedir;

Benim krallığımı seven, benim adımı yücelten büyük tanrılar

Assur, Bêl, Sîn, Samas, Adad, Istar.

Salmãnu-asarêd (III. Salmanassar), dört cihanın kralı, Asur`un

Kralı, Assur-nãsir-apli`nin (II. Asurasirpal) oğlu, Asur`un Kralı,

Tukultî-Ninurta`nın (II.) o¤lu, Asur´un Kralı Nairi Ülkesi (= Van Gölü)

denizinden güneşin battığı büyük (denize) (=Akdeniz) hâkim fatihi.

Hatti Ülkesi`ni tümüyle fethettim. Enzu geçidine girdim. Suhmu,

Daiãnu (ve) Urartu Ülkeleri`ni tümüyle fethettim. Gilzanu Ülkesi`ne

geçtim. Gilzanulular’›n vergilerini kabul ettim. Üç kez Nairi Ülkesi`ne

gittim. Adımı Dicle´nin kaynağına yazdım.