Dara Antik Kenti

Mardin’in 30 km. güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü’nde yer alan Dara, bölgedeki antik yerleşmelerin en görkemlisidir. Antik adı Anastasiopolis olan kentin ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Dara, yüzyıllar boyunca Mezopotamya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş. Kent, Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender’in savaşına tanıklık etmiş.

Persler, 363 yılında Nusaybin’i alınca burası Roma İmparatorluğu’nun sınırı haline gelmiş. Şehir 5. yy’da İmparator Anastasius tarafından ileri sınır kapısı olarak tahkim edilmiş; 100 yıl sonra da Perslerin eline geçmiş.  Kent, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasîlerin, 15. yüzyılda da Osmanlıların hâkimiyetine girmiş.

Kaya içine oyulmuş yapılardan oluşan Dara şehri, çevresi ile birlikte geniş bir alana yayılmıştır. Dara’nın doğusunda yer alan kaya mezarları Kuruçay'a kadar uzanır. Çevresi 4 km’lik bir surla korunan kentin güney ve kuzeye açılan iki kapısı vardır. İç kale, kentin kuzeyinde, 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuş.

Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane,sarnıç ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir. Köyün kuzeyinde, güneye doğru inen kayalar oyularak görkemli bir su bendi inşa edilmiş. Bu bentte bugün bile su bulunmaktadır. Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma dönemine kadar giden mağara evlere rastlanmaktadır.