Demir Atlar

1955 yılında işletmeye açılan Batman Rafinerisi, yıllık 330 bin ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin ilk rafinerisi olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye toplam ham petrol işleme kapasitesinin yaklaşık % 4'ünü işleyen Batman Rafinerisi'nde arıtma birimlerine ek olarak buhar santralı, elektrik santralı gibi yardımcı birimler ile oksijen, varil ve teneke fabrikaları vardır.  Petrol kuyularının üzerindeki eski tip pompalar, halk arasındaki deyimiyle demir atlar, hala petrol çıkartmaya devam ediyor.