Deyrulzafaran Manastırı

Adını yörede yetişen zafaran (safran)  çiçeğinin yapının harcında kullanılmasında alan, Süryani inancının en önemli dini merkezlerinden biri olan Deyrülzafaran Manastırı, Mardin’den 5 km uzakta, Yukarı Mezopotamya’ya bakan yamaçlardadır.

1932 yılına kadar yaklaşık 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgâh yeri olan manastır, üç kattan oluşmaktaydı. Yapı, 5. yy.’dan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yy’da geldi. 

Manastır, milattan önce Güneş Tapınağı,  daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir yapı üzerine inşa edilmiş. Romalılar bölgeden çekilince Mor Şleymun, bazı azizlerin kemiklerini buraya getirerek kaleyi manastıra çevirmiştir.

Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekânlardaki taş nakışları ile ilgi çeken Deyrülzafaran Manastırı, uzun yıllar boyunca Süryani Kilisesi’nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeye ilk matbaayı getiren kişi de bu manastırda patriklik yapan ve 1895’de vefat eden 4. Petrus’dur.  1874 yılında İngiltere’ye yaptığı bir ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 1876 yılında manastıra getirtmiştir. Matbaada 1969 yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953’e kadar ‘Öz Hikmet’ adında aylık bir dergi basılıyordu. Matbaadan geriye kalanların bir kısmı manastırda, diğer bir kısmı da Mardin’deki Kırklar Kilisesi’nde sergilenmektedir.

Manastır bugün de Süryani Kilisesi’nin önemli dini merkezlerinden biridir. Mardin Metropoliti’nin ikametgah yeri olan Deyrülzafaran Manastırı, dünyanın dört bir tarafına yayılmış olan Süryaniler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir. Manastır kompleksi, ibadet saatleri dışında ziyarete açıktır.

Manastırda, Süryani kahvesi veya zafaran çayı yudumlayıp, kiliçe yiyerek bereketli ovayı ve manastırı seyredebileceğiniz bir ziyaretçi merkezi bulunur. Burada kilise ile ilgili hediyelik eşyalar da bulabilirsiniz.