Dülük / Doliche

M.Ö, 6000 yıllarına uzanan geçmişiyle Doliche (Dülük) Antik Kenti, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Antik kentin güney teraslarında Alt Paleolitik Dönemde kullanılan çakmaktaşı aletler ve bu aletlerin yapıldığı atölyeler bulunmuştur. Kendilerine özgün karakteri olan bu taş aletler arkeoloji literatüründe “dülükien” olarak adlandırılmıştır. Bu kalıntılara dayandırılarak Dülük, M.Ö. 6000 yıllarına tarihlenmekte olup dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biridir. 

Dülük, Teşup (Hitit İmparatorluk Dönemi), Zeus (Hellenistik Dönem) ve Jupiter Dolikhenos (Roma Dönemi) inançlarının kült (din) merkezidir. Bu üç tanrı da aslında, gökyüzünün güçlü hava tanrısını tasvir etmektedir ve tasvirleri birbirlerine çok yakındır.

Bugün kalıntıları izlenen Dülük, bir Roma kenti olan Doliche’den geri kalanlardır. Doliche,  Roma Tanrısı Jupiter Dolikhenos’un kutsal kentidir. Jupiter Dolikhenos kültü, Romalı askerler tarafından sevilip büyük saygı görmüştür. Kendilerine güç versin diye Jupiter Dolikhenos’un küçük heykelciklerini boyunlarına asan askerler, bu dini Roma’ya kadar yaymışlardır.

Ayrıca Dülük’de Mithras inancı da mevcuttu. Dünyada bilinen, yeraltına inşa edilen Mithras Tapınaklarının (Mithraeum) en büyük iki tanesi Dülük’te bulunmuştur.  Doğanın en güçlü hayvanı olan boğayı kurban edip, kanıyla yıkanarak ve içerek boğanın sembolize ettiği tanrının gücüne ve ölümsüzlüğe kavuşmayı simgeleyen ayinler, mistik güçlerin evi olarak kabul edilen yer altı tapınaklarında yapılmıştır. Doliche’de, en büyük Mithraeum’da iki salonu olan yer altı tapınağının mihrabı konumundaki merkezi nişte, Tauroktoni adı verilen boğa öldürme sahnesi kabartma olarak işlenmiştir.

Mithras, en gizemli inançlardan biridir. Mithras gizemciliği bu dine kabul edilenlere açıklanan bir sır etrafında yapılanmıştır. Mithras dininin özü sır olduğundan, bu öğretiye ait yazılı belge bulunmamaktadır.

Gaziantep’e yolunuz düşerse, bu sırlarla dolu antik kenti görmeden sakın dönmeyin!