Eğil

Dicle Nehri kıyısında kurulmuş olan Eğil, hem peygamber kabirlerine hem de Asur Krallarının mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Üç tarafı derin vadilerle çevrili, öteki tarafı da oyularak, yekpare bir kaya üzerine oturtulmuş Eğil Kalesi’nin, Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir. Oldukça büyük bir alana inşa edilen kalenin iç kısmı o dönemde sığınak ve depo olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kayalar oyularak bugün için bilinen ve görülen 4 tünel kaleden metrelerce uzaklıktaki vadilerde bulunan hamama, Dicle Nehri yatağına ulaşmaktadır. Eğil Kalesi’nin batıya dönük yüzünde Asur Kralı III. Salmanassar’ın çivi yazıtlı kabartması bulunmaktadır. Bu kabartma tam yol üzerinde olduğunda öğleden sonra gün ışığının uygun olduğu saatlerde rahatlıkla görülebilir.

Zamana karşı koyarak asırlardır dimdik ayakta duran Asur Kral Kaya Mezarları Dicle Barajı’nın kıyısında bulunmaktadır. Kral mezarları kayalar oyularak piramite benzer şekilde yapılmıştır. Asur Kral kaya mezarlarının doğu tabanında bir tünel bulunmaktadır. Tünel, kısmen dolması nedeniyle kapalı durumdadır. Günümüzde Eğil Barajının su toplama havzasında kalan kale ve mezarlara teknelerle ulaşmak mümkündür.

Kur’an-ı Kerim’de iki ayette isimleri geçen Hz.Elyesa(A.S.), Hz. Zulkifil(A.S.) ile Nebi Harun-i Asefi, Nebi Alak, Zenun, Danyal ile Hz. Elyesa(A.S.)’nın amcasının oğlu Hürmüz, Nebi Harun’un yeğeni ve yardımcısı Ruyem gibi Nebi ve velilerin kabirleri ilçede bulunmaktadır. Kabirler, 1995 yılında Dicle Barajı suları altında kalacağından şu anda bulundukları yere kalenin karşısındaki tepeye nakledilmişlerdir. Mezarların etrafına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenleme yapılmıştır.

Hz. Elyasa (A.S.) MÖ 896 yılında Filistin’de doğmuş; M.Ö. 866 yılında peygamber olmuş; M.Ö. 821 yılında Eğil’de vefat etmiştir. Hz. Elyasa (A.S.) birçok mucize göstermiştir: kullanılmayan suyun kullanılır hale gelmesi, İsrail ve Yahuda Krallarının Edom Kralına karşı açtıkları savaşta, Edom çölünde su bulması ve insanları kurtarması, ölüleri diriltmesi ve cüzamlı hastaları iyileştirmesi, kıtlık dönemini bitirmesi gibi.

Hz. Zülkifil (A.S.), M.Ö. 846 yılında doğmuş; M.Ö. 821 yılında 25 yaşında peygamber olmuş, M.Ö. 762 yılında Eğil’de vefat etmiştir. Asıl adının Hazkıya, Hazkl, Hezekiel veya Hazekel olduğu dile getirilmektedir.

M.Ö. 900-800 yılları arasında yaşamış olan Nebi Zünnun’un bazı rivayetlere göre Hz. Yunus olabileceği ifade edilmektedir; çünkü Hz. Yunus’un adı Kuran-ı Kerim’de Zünnun olarak geçmektedir.