Gerger Kalesi (Fırat Arsameia’sı/Arsameia Euphrates) 

 

Fırat Nehri’nin batı yakasında yer alan, MÖ. 2. yüzyılda Samos tarafından yaptırılan Gerger Kalesi, Mitridathes Kallinikos’un babası Samos’un dev kabartması ile dikkat çeker.

Kaleye Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde surlar, kale kapıları gibi yapı grupları eklenmiştir.

Gerger Kalesi, Fırat Vadisi’nin en güzel görüldüğü yer olarak bilinir.