Germüş Kilisesi

Urfa’nın 10 km doğusunda yer alan Germuş Dağlarının eteklerine kurulmuş olan kilise, üç nefli bazilikal plana sahiptir.  Yapı çapraz tonozlarla örtülü olup, sadece orta nefin orta bölümünde tek bir kubbe bulunmaktadır. Üç bölümlü narteks üzerinde yer alan Gynakaion (Kadınlar Mahfili) üç kubbe ile örtülüdür. Yapı 19. yy. Ortodoks Ermeni kilisesi olarak inşa edilmiştir.