Hakkımızda

Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi ile GAP Bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine ivme kazandırmak amacıyla bölgenin “marka” değerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, GAP Bölgesi’nde kültür ve turizme yönelik yürütülen çalışmaların sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak İl ölçeğinde değil, Bölge ölçeğinde yürütülmesini sağlamak, İlgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, Bölge ölçeğinde turizm çekim merkezleri oluşturmak, GAP Bölgesi turizmini çeşitlendirmek, alternatif turizm alanları oluşturmak, kültür, inanç turizminin yanı sıra diğer turizm türlerinin de tanıtılmasını sağlamak, “markalaşma” çalışmalarını başlatarak Bölge’nin turizm gelirlerini artırmak ve turizm odaklı istihdam alanları oluşturma hedefiyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2014 yılında Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Ofisi kurulmuştur.

Oluşturulan proje ekibi tarafından Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı’nın hazırlanması, turizm destinasyonlarının oluşturulması,  turizm paydaşlarının organize edilmesi, Bölge turizm çeşitlerinin paketlenmesi, turizm çeşitlerinin seyahat acentelerine pazarlanması, GAP İlleri turizm tanıtım çalışmaları ve tanıtım materyallerinin hazırlanması, GAP Bölgesi dijital kent sistemi ve web portalinin oluşturulması gibi çalışmalar yürütülmektedir.

Sizin hizmetinize sunulan yayımdaki bu web portali de Tanıtım ve Marka Ofisi’nin en önemli çıktılarından biridir.

Projenin Kurumsal Yapısı ise;

GAP-BKİ adına Genel Koordinatör Yaşar Yetkin, ÇKT Koordinatörü M.Suphi Özer, Proje Koordinatörü Serap Uzer, GAP-BKİ Bölge Müdürlüğü adına YYA Birim Sorumlusu Semih Dengi.

Tanıtım ve  Marka Ofisi: Proje Koordinatörü Dr. Jale Velibeyoğlu, Marka Uzmanı Önder Cırık,  Turizm Pazarlama Uzmanları Kasım Bağlam ve Derviş Oduncu, Şehir Plancısı Leyla Akbıyık, Web Tasarım Uzmanı Ahmet Tabanlıoğlu,  Proje Asistanları İbrahim Halil Kılıç ve Reyhan Şahinkuş, Proje Sekreteri Aslı Şahin, Ulaşım ve Destek Elemanı Muhammed Çakır, Ofis Elemanı Mütevekkil Buyruk.