İçkale (Müze Kompleksi)

Surlar içerisinde yer alan İçkale’ye “aslan ve boğa mücadelesini” gösteren bir kabartmanın bulunduğu 10m genişliğinde sivri bir kemerle (Artuklu kemeri, 1206-1207) girilir. İçkale’nin kuzeybatısında yer alan Amida Höyük, Diyarbakır’ın eski yerleşim noktasıdır. Bu höyükte yapılan kazılarda Tunç Çağları’na ait kalıntıların dışında Roma, Bizans dönemlerine ait kalıntılarla bir Artuklu Sarayı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.  Artuklu sarayında, sibernetiğin kurucusu Cizreli El-Cezeri’nin robotları kullanılmıştır.

Günümüzde İçkale’nin içinde yer alan Eski Cezaevi, Adliye Binaları ile St.George Kilisesi’nin olduğu bölüm bir müze kompleksi olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

Diyarbakır Müzesi

Diyarbakır’da ilk müze, 1934 yılında Ulu Caminin külliyesine ait Zinciriye Medresesinde açılmış, 1985 yılında ise Elazığ yolundaki modern binasına daha sonra da İçkale'ye taşınmıştır. Müzenin İç Kaleye taşınması ile burası bir müze kompleksi haline almıştır. Buradaki binanlar daha önceden cezaevi, kilise, 7. Kolordu Binası, Jandarma İstihbarat Binası, Adliye Binaları, Savcılık, Hazine Avukatlığı, Atatürk Müze ve Kütüphanesi olarak kullanılmaktaydı.

Diyarbakır Müzesi'nin kolleksiyonunu, Neolitik Dönem'den başlamak üzere, Eski Tunç Dönemi, Assur, Hurri-Mitanni, Urartu, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler oluşturmaktadır. Ayrıca; Amid sikkeleri ile yöresel Etnografik eserlerden oluşan zengin bir koleksiyona da sahiptir.

İnsanlık tarihine ait çok önemli bulgular elde edilen  Çayönü, Hallançemi kazılarının yanı sıra 1998 yılından beri Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında müze başkanlığında on yedi ayrı yer yerleşim yerinde yürütülen kazı çalışmalarının buluntuları da tematik bir şekilde sergilenmektedir. Müze koleksiyonun toplamı: 32.500 adet envanterlik, bir o kadarda etütlük değerde eser bulunmaktadır.