Kasımiye Medresesi

Mezopotamya’nın görkemli bekçisi Kasımiye Medresesi…

Kitabesi bulunmayan Kasımiye Medresesi’nin yapımına Artukoğulları Dönemi’nde başlandığı ve Akkoyunlular Dönemi’nde Sultan Kasım tarafından 1487-1502 yılları arasında devam edildiği bilinmektedir. Mardin yapılarının en büyüğü sayılan, iki katlı, açık avlulu, kesme taş ve tuğlanın bir arada kullanıldığı medrese, uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası’nı kucaklamaya devam etmektedir.

Günümüze kadar ayakta durmayı başarabilen medrese, çok amaçlı kullanılmış. Medrese duvarlarında, astronomi ve tıp bilimine ait simgeler görülür. Medresenin revaklı avlusunda genişçe bir havuz yer alır. Havuzdan birkaç metre uzaklıkta çeşmeden akan su, oluktan geçerek havuza ulaşır. Bu havuz, insan yaşamını doğumdan ölüme anlatmak için felsefi bir mimari yaklaşımla tasarlanmıştır:

Doğumu simgeleyen su kaynağı, ardından hayata başlama, biriktirme yeri, uzun-ince bir gençliğin ardından ihtiyarlık ile yorgunluğu belirten havuzdan sonra ölümü simgeleyen durgun mekân ve mahşeri simgeleyen büyük biriktirme havuzu…

Bir zamanlar, geceleri yıldızların bu havuza yansımasıyla astronomi dersleri verildiği bilinir. Dersliklerin kapı yüksekliği bir metreden biraz fazla tutulmuştur. Bu sayede öğrenci hocasının huzuruna girerken başını eğer ve hürmette kusur etmemesi gerektiğini hatırlar.

Kulaktan kulağa aktarılan 600 yıllık efsaneye göre Kasım Sultan’ın başı, bu medresede Timur tarafından kesilir. Kasım’ın kız kardeşi, ağabeyinin kanının yerde kalmaması için yerdeki kanı sildiği başörtüyü savurur, kanlar medresenin eyvan tarafının duvarlarına sıçrar. Bu kan damlaları halen eyvanın duvarlarında bulunur.