Kazılar

Binlerce yılın öyküsünü nereden biliyoruz?

Biraz seyahatnamelerden, biraz efsanelerden ama en çok da yapılan arkeolojik kazılardan.

Bölgede yapılan arkeolojik kazılar müzelerle yerli ve yabancı bilim insanlarının önderliğinde yapılıyor. Kimi kazılar bakanlık kazıları, kimi kazılarda kurtarma kazıları.

Prof.Dr. Engin Özgen başkanlığındaki Oylum Höyük; Prof.Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki Zeugma ören yeri; Doç.Dr. Aslı Erim Özdoğan başkanlığındaki Çayönü Tepesi; Prof.Dr. Mehmet Önal başkanlığındaki Harran; bir zamanlar Prof.Dr. Klaus Schmidt başkanlığında yapılan Göbeklitepe;  Prof. Dr. Engelbert Winter başkanlığındaki Doliche ören yeri; Prof. Dr. Nicola Marchetti  başkanlığındaki Karkamış; Prof Dr. David Schloen başkanlığındaki Zincirlihöyük kazıları bakanlar kurulundan alınan izinlerle bilim insanları tarafından yapılıyor.

Yaz aylarında yolunuz buralara düşer ise, Oylum Höyük’de, Zeugma’da, Çayönü’nde, Harran’da ve diğer ören yerlerinde yapılan kazılara bizzat tanıklık edebilirsiniz. Arkeologların nasıl ince ince toprak katmanlarını kaldırdığını, eserleri nasıl bulduğunu ve  belgelediklerini görünce, Efes’de olduğu gibi bir kazının nasıl 100 yıl sürebileceğini gözlerinizin önüne getirebilirsiniz.

Bölgede yapılan veya yapılmakta olan barajların su toplama havzasında yapılan kurtarma kazıları, bize bölgenin uygarlık tarihi hakkındaki en önemli bilgileri veriyor.

Birecik Barajı kurtarma kazıları ile Zeugma’yı tanıdık; Karkamış Barajı kurtarma kazıları ile Zeytinlibahçe, Şaraga, Teleilat, Akarçay, Mezraa höyüklerinde yapılan kazılarla binlerce yılın öyküsünün ipuçlarını bulduk.

Zeugma Mozaik Müzesi ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzelerini ziyaret ederek siz de bu öykünün bir parçası olabilirsiniz.

Halen devam etmekte olan Ilısu Barajı kapsamında, Ziyarettepe, Kenantepe, Salattepe, Aşağı Salat, Gricano, Müslüman Tepe, Kortik Tepe, Kavuşan Höyük, Hakemi Use Tepe, Türbe Höyük, Kuriki Höyük, Gre Amer, Çemialo, Sumaki, Çattepe ve Başur Höyük’de bilim insanları ile Diyarbakır, Batman ve Mardin Müze Müdürlüklerinin ortaklaşa yaptıkları kurtarma kazıları ve yüzey araştırmalarında Paleolitik Dönem’den günümüze kadar geçen binlerce yılın gizli kalmış yerleşim birimleri, kentler, saraylar, köyler, evler, kutsal alanlar gün ışığına çıkarılmakta; bulunan çivi yazılı tabletler satır satır çözülmekte.

Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında bulunan olağanüstü buluntulara ve kazılarla ilgili bilgilere Diyarbakır, Batman ve Mardin Müzelerinden erişebilirsiniz. Ama biz size,  Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan bütün kazı yerlerini ve  Türkiye’nin en güzel Ortaçağ kentlerinden biri olan ve kazıları devam eden Hasankeyf’i de su gelmeden önce mutlaka yerinde görmenizi öneririz.

Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında bulunan olağanüstü buluntulara ve kazılarla ilgili bilgilere Diyarbakır, Batman ve Mardin Müzelerinden erişebilirsiniz. Ama biz size,  Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan bütün kazı yerlerini ve  Türkiye’nin en güzel Ortaçağ kentlerinden biri olan ve kazıları devam eden Hasankeyf’i de su gelmeden önce mutlaka yerinde görmenizi öneririz.

Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma döneminin gizemli dini olan Mithras Tapınağı ve buraya açılan iki koridor ortaya çıkarılmıştır. Romalı askerler, aristokratlar ve tüccarlar arasında yaygın bir din olan Mithras, “anlaşma ve dostluk” kavramlarının tanrısıdır, “aracılık eden” anlamına gelir. Mithras güneş tanrısıdır ve kültü güneş tapınımına dayanır. Ayrıca ışığın, savaşın, adaletin ve inancın da simgesidir. Öğretisi dünyanın yaratılışı üzerinedir ve evreni kontrol eden tanrı olarak da bilinir. Törenler yeraltında mağaralarda ve tapınaklarda gerçekleştirilmektedir, ayrıca bütün ayinleri büyük bir gizlilik içinde yapılmaktadır. Zerzevan Kalesindeki yer altı tapınağı incelendiğinde doğu duvarında sütunları birbirine bağlayan kuşaklar ve Mithras’ın simgesi ışın tacı dikkati çekmektedir. Niş içerisindeki su veya kan çanağı ile tabandaki havuz, duvarın içinden geçen bir kanal ile bağlantılıdır ve Mithras dini törenlerinde su ya da boğa kanı kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca tavan kısmında simetrik olarak yapılmış dört adet hayvan bağlama yeri de bulunmaktadır. Bağlama yerleri Mithras ayinlerinde boğanın kurban edilmesi için kullanılmıştır. Yapının giriş kapısında ise yazıt ve semboller açık bir şekilde görülmektedir. Mithras gizem dini Roma’nın egemen olduğu bütün topraklarda oldukça yaygındır. MS 2. ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda etkili olmuş, MS 4. yüzyılda Hıristiyanlığın kabul edilmesiyle birlikte yasaklanmıştır. Roma'nın doğu sınırındaki tek, dünyada bulunmuş son Mithras Tapınağı Zerzevan Kalesi’ndedir ve en iyi korunmuş nadir tapınaklardandır.