Mezopotamya

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı çalışan GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi 2014 yılı Eylül ayında bölge turizminin geliştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve altyapısının iyileştirilmesi için uzun soluklu bir proje başlatmıştır. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi bütüncül bir yaklaşımla 9 GAP ilini (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsayan bölgeyi tek bir isimle markalaştırıp, önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında çalışmalarına başlayan ekip bir turizm destinasyon markası olarak MEZOPOTAMYA / MESOPOTAMIA markasını seçmiştir. Marka, tüm bölgeyi kapsaması, marka geçmişinin zenginliği, bölgenin tüm tarih, kültür, doğa, inanç, dil, folklor, gastronomi ögelerini sahiplenmesi ve en önemlisi de ulusal ve uluslararası bilinirliliği nedeniyle bölgenin markalaşması ve tanıtımı için seçilmiştir.

Turizm odaklı tanıtımını yapıp markalaştıracak olduğumuz GAP Bölgesi tarihi coğrafya olarak Yukarı Mezopotamya diye tabir edilen bölgenin içerisindedir. Mezopotamya, uygarlık tarihinin başladığı yerdir. Bölgeye Güneydoğu Anadolu Torosların kuzeyinden doğan Fırat ve Dicle nehirleri hayat verir. Yazının icat edildiği Aşağı Mezopotamya Sümer Uygarlığı nedeniyle uygarlık tarihinin başlangıç noktası sayılırken Şanlıurfa il merkezine 21 km uzaklıkta bulunan Göbekli Tepe’nin keşfiyle bu öncelik ve üstünlük Yukarı Mezopotamya’ya, yani ülkemize geçmiştir. Mezopotamya Eski Yunanca iki nehir arası anlamına gelir ve tarihi coğrafik bir adlandırma şeklidir. Bu nehirler Mezopotamya’ya hayat veren Fırat (Euphrates) ve Dicle (Tigris) nehirleridir. Ülkemizde Kapadokya, Likya, Karya, Trakya, Olba gibi birçok turistik bölge tarihi coğrafik isimleriyle bilinmekte ve birer turizm destinasyonu olarak pazarlanmaktadır. Çünkü bu isimler herhangi bir milletin, devletin, dilin değil, tamamen insanlığın ve uygarlığın ortak malıdır. Bu nedenle bilinilirlikleri çok fazladır.

Proje kapsamında GAP İdaresi bölgede bulunan bütün turizm cazibe merkezlerinin ve faaliyetlerinin envanterini çıkarmakta, bu merkez ve faaliyetleri dijital ortamlarda haritalamakta, bu merkez ve faaliyetlerin tanıtımı için basılı ve dijital tanıtım materyalleri kullanmaktadır. Öte yandan gerekli turizm cazibe merkezlerinde sağlıklaştırma, iyileştirme, restorasyon gibi altyapı çalışmalarına destek vermektedir.

GAP İdaresi Mezopotamya markasını tıpkı Likya, Kapadokya, Trakya, Karya, Doğu Karadeniz, İstanbul gibi bir turizm destinasyon markası olarak bilinmesi için çalışmakta ve kar amacı güden herhangi bir faaliyet yürütmemektedir. Marka sadece bölgeyi, bölgenin sahip olduğu tarih, kültür, doğa, inanç unsurlarını öne çıkarır ve tanıtır. Herhangi bir ürün ya da hizmetin adı değil, bir bölgenin turizm destinasyonu olarak marka ismidir.

Sonuç olarak Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu Türkiye, GAP gibi olası marka isimleri hem hedef kitlelerde yaratmış oldukları olumsuz algı, hem çok uzun kelimelerden oluşmaları nedeniyle elverişsiz olduğu görülmüştür. Öte yandan çok dilli kullanımda sorun yarattıkları (GAP İngilizce "boşluk" demek, ü, ğ harfleri İngilizce yazılamaz) ve çok kısa bir geçmişe sahip olup uluslararası bilinilirlikleri olmadığı için marka olamayacakları görülmüştür. Bu bağlamda MEZOPOTAMYA / MESOPOTAMIA tarih öncesi devirlerden başlayıp günümüze kadar süreklilik gösteren kesintisiz tarih ve kültür geçmişiyle bölgeyi markalamaya en müsait kelime olarak belirlenmiştir.