Midyat

Mimari olarak Mezopotamya’nın en ilginç yerlerinden biridir Midyat. Kademe kademe yükselen taş konaklar, abbaralar, arada yükselen çan kuleleri ile bir Ortaçağ kentini anımsatan Midyat, Arapların yaşadığı Estel ile Süryanilerin yaşadığı tarihi Midyat olarak iki bölümden oluşur.

Midyat evleri ve konakları, tarih kitaplarından, masallardan kopup gelmiş gibidir. Mardin evlerinden daha süslü olan Midyat evlerinin içleri de en az dış cepheleri kadar özenlidir.

Midyat halkı, yaklaşık iki bin yıldır gümüş işi ve bağcılıkla uğraşıyor. Telkari sanatının en güzel örneklerini, burada geleneksel yöntemlerle üretilen mahlepli Süryani şarabını, kakuleli kahveyi Midyat çarşısında halen bulmak mümkün.

Midyat’ın metropolitlik kilisesi olan ve 9. yy.’a tarihlenen Mor Şimuni Kilisesi, 4.yy.’da yapılan bir kilisenin temelleri üzerine yapılan Mar Barsavmo Kilisesi ve Midyat’ta en son inşa edilen kilise olan 1950 tarihli Mor Şarbel Kilisesi halen hiristiyan cemaatine hizmet vermektedir.

Midyat’ta 1800 yılında yapılmış Ulu Camii, 1915 yılında yapılmış Hacı Abdurrahman Camii ve 1925 yılında yapılmış Cevat Paşa Camii de görülmesi gereken yerler arasındadır.

Midyat ilçesinin 18 km doğusunda, Süryani kadim cemaatinin ünlü ve büyük yapıtlarından olan Deyrul Umur Manastırı (Mor Gabriel) bulunmaktadır. Manastırın temelleri Samurlu Mor Samuel ile Kartminli Mor Şemun tarafından M.S. 397 yılında atılmıştır. Manastırın içine ve dışına farklı tarihlerde ekler yapılmıştır.

M.S. 640 yılında, Arap-İslam ordusu bölgeye girdiğinde, Hz. Ömer’in emriyle bu manastırın korunması için ayrıcalık tanınmış.  Manastırın o dönemde çok zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu da bugün biliyoruz.

615-1049 yılları arasında Metropolitlik merkezi olan manastırda, Kral Arcadius (395-408) zamanında Mor Şemun tarafından barınma ve dua yerleri, Kral Theodosius (408-450) zamanında lahitlerin konacağı abide evi Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırkşehit Kilisesi, Mor Samuel Mabedi, kral kızı Theodora’nın Mor Samuel tarafından iyileştirilmesi nedeniyle Theodora Kubbesi, Mor Şlemun Kilisesi, 512 yılında da kral Anastasius tarafından Büyük Kilise yaptırılmıştır. Yapı bugün de muhteşem mimari örneklere sahip efsanevi eser niteliğini tüm görkemiyle korumaktadır.

Midyat’ta Tur Abdin yani “Kul Dağı” bölgesi, özellikle 4.yy.’da yoğun bir manastır yerleşimine tanık olmuştur.

Gülgöze (Aynverd) Köyü ve köydeki Mar Had Bşabo Kilisesi, Altıntaş (Kferze) Köyü ve görkemli Mar Izozoel Kilisesi, Anıtlı (Hah) Köyü ve köydeki Türkiye’de belki dünyada halen işler olan en eski kiliselerden biri olan Meryem Ana Kilisesi, Barıştepe (Salah) Köyü ve Erken Bizans Dönemi’nden kalma Mar Yakup Kilisesi; biraz Toskana biraz Kapadokya’yı anımsatan İzbırakan (Zaz) Köyü ve Kilisesi, Tur-Abdin bölgesinin görülmesi gereken güzellikleridir.