Mor Evgin Manastırı

Mor Evgin Manastırı Mardin Nusaybin’de Bagok Dağı yamacında yer alır. Milattan sonra 363 yılından önce kurulduğu tahmin edilen manastır görünümü itibariyle Sümela Manastırı’na benzer.

Halk arasında  “Deyr-Marog”  olarak bilinen manastır,  bölgedeki eski mağara yapılarından oluşur. Süryaniler için ‘ikinci Kudüs’ olarak nitelendirilen kale görünümündeki manastır, Mezopotamya Ovası'na hâkim bir konumdadır.

Yapının bazı yerlerinde Korint sütun ve başlıklarına rastlanılmıştır. Yapının kuzeyinde tavanı yüksekçe olan ana kilise, doğusunda yapının altına basamakla inilen anıtsal mezar, güneyinde ise tuğla örme kubbesiyle şapel yer alır.

Manastırın inşası, bölgeye diğer manastırların da kurulmasına öncülük etmiştir.