Şehr-i Nuh: Şırnak

Yüzölçümü: 7.203 km²

Nüfus: 290.307

İlçe Sayısı: 7

İlçe Sayısı: Şırnak( İl Merkezi), Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere

Denizden Yüksekliği: 1400 metre

Başlıca geçim kaynakları: Tarım, hayvancılık, ticaret, madencilik.

El sanatları: kilim, halı, heybe ve şal dokumacılığı.

Şırnak'tan Türkiye'nin her yerinden karayolu bağlantısı bulunmaktadır.

2013 Yılında hizmete giren Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda düzenli uçak seferleri mevcuttur.

Mumbar

Gutilik (Bir tür içli köfte)

Helise

Meyre

Perde Pilavı

Kuliçe

Şirani

Gezu

Kadgi Difse

Yoğurtlu kenger (Nisan – Mayıs)

Ahşap Nuh’un Gemisi maketleri

Şalşepik

Şırnak bastonu

Kilim

Yöresel Kıyafetler

Şırnak balı

Cudi’ye nazır kahve için.

Kuzu kırkma ve yayla şenliklerine katılın.

Zümrüt Kaplıcalarına gidin.

Gün batımında Dicle nehrini izleyin.

Bir Şırnak düğününe katılın.

Şalşepiğin nasıl dokunduğunu izleyin.

“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi.

Su çekildi, iş bitirildi. Gemi Cudi’ye oturdu.

“Zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun” denildi.

                                                                                                     Hud 44

Şırnak 2114 metre yüksekliğe sahip Cudi Dağı’nın eteklerinde kurulu bir kenttir. İnanışa göre Nuh’un Gemisi Cudi Dağındadır. Şırnak söylenceye göre Nuh’un oğullarının yazlık kent olarak kurduğu bir şehirdir. Şırnak, Nuh’un Şehri anlamına gelir. “Şır” şehir, “nak” da Nuh anlamındadır. Şehrin ilk adı Şehr-i Nuh, daha sonra Şerneh ve günümüzde de Şırnak olmuştur. Bugün il merkezi olan Şırnak şehir merkezi Osmanlı döneminde bugün ilçesi konumundaki Cizre’nin bir köyü idi.

İli tamamı yüksek dağlardan, derin akarsu vadilerinden ve yaylalardan oluşur. Dicle havzası içinde bulunan ile ait tüm akarsular Dicle nehrinin kollarıdır. Başlıca akarsular Kızılsu, Hezil ve Habur çaylarıdır. Beytüşşebap ve Uludere dışında ilin bitki örtüsü genelde bozkır olup ormanlık yerlerinde meşe ağaçları mevcuttur.

İlin ana geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu nedenle göçerlik kültürü yaygındır. Göçerler koyunlarıyla beraber yazın çayırların ve suların bol olduğu dağ zirvelerin, kışın ise alçaklardaki daha sıcak ovalara göçerler. Erkekler sürüleri otlatırken, kadınlar da koyunlardan elde edilen yünlerden kilim ve halı dokurlar. Son 20 yılda terör ve ekonomik nedenlerle göçerler bu geleneksel yaşamlarını bırakmaya başlamış ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Göçer kültür beraberinde aşiret örgütlenmesini de getirmiş, baba soyuna bağlı, kan bağına dayalı akrabalıklar hala bölgede en belirleyici unsurlardır. Şırnak’ta aşiretler içe dönük, kapalı bir ekonomi ve toplumsal yapıya sahiptir.

Bu göçer kültürün anımsanması ve gelecek nesillere aktarılması için bugün Şırnak’ın en önemli festivali konumuna gelmiş Kuzu Kırkma ve Yayla Şenlikleri mevcuttur. Bu şenlikler her yıl Beytüşşebap yaylalarında Ağustos ayında yapılır. Şenliklerde giyilen giysiler, oynanan oyunlar, söylenen türküler, çevrilen kuzular bereketin ve cömertliğin sergilendiği yer sofraları yöre kültürü ve misafirperverliğine dair görülebilecek en renkli görüntülerdir.

Gezilecek Yerler

Dicle kenarına kurulu ve Arapça “ada” anlamına gelen Cizre ilde turistik açıdan gezilip görülecek en çok cazibe merkezine sahiptir. Ulu Cami, Nuh Peygamber Cami ve Türbesi, Mir Abdal Camii, Abdaliye Medresesi ve Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese Cizre Kalesi ve Surları, Yafes Köprüsü (Dicle yatak değiştirdiği için sınırlarımız dışında kalmıştır), Akabin Köprüsü, Mehmet Ağa Kasrı ve son olarak İsmail Ebul-iz El Cezeri Müzesi Cizre ilçe merkezinde ziyaret edilebilecek başlıca yerlerdir. Özellikle Cizre Kalesi, Kırmızı Medrese ve tarihte otomatik makinelerle uğraşan ilk mekanikçi bilim insanı olan El-Cezeri’nin Nuh Peygamber Cami avlusundaki mezarı kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Ebul-iz İlköğretim okulunun bir odasında da bu çok değerli bilim insanı adına bir müze açılmıştır.

Buraların dışında Cudi Dağı, Beytüşşebap yaylaları, İdil merkezdeki Mor Dodo ve Mor Yakup Kiliseleri, Finik, Babil ve Kasrik Ören Yerleri Şırnak’ta gezip görülebilecek başlıca yerlerden. Kendinize gelip rahatlamak için ise Şırnak’taki adresiniz Zümrüt Kaplıcaları.

Şırnak’ta yörenin ana geçim kaynağı hayvancılıktan elde edilen yünlerin kök boyalarla boyanıp, eğrilip dokunması ile birbirinden güzel kilimler dokunur. Özellikle Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Jirki aşiretinin dokuduğu kilimler çok ünlüdür. Pek çok kilimim deseni yöre insanının sevincini, umudunu, acısını ve dileklerini yansıtır. Yıldız deseni sabahın erken saatlerinde gökyüzünde kalmış tek-tük yıldızları anlatırken,Cubale Cıldor kocası tarafından hırpalanan kadının duygularını yansıtır. Gülbeyan doğadaki güllerin bir esinlenmesi iken, lilüper eşinin ailesi ile birlikte yaşamak istemeyen gelinin dileklerini anlatır.

Şehr-i Nuh Şırnak binlerce yıllık tarihi, Dicle Nehri, kendine özgü yayla kültürleri, buz gibi çağlayan suları ve Cudi Dağı ile sıradışı bir macera arayan konuklarını bekliyor.