Senem Mağaraları

Soğmatar’ın 11 km. kuzeyinde yer alan Büyük Senem Mığar Köyü’ndeki mimari kalıntılar ve Kapadokya’daki gibi kayaya oyulmuş evler, bölgenin Hristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli bir merkez olduğunu gösterir. Köy içindeki tepe üzerinde yer alan üç katlı anıtsal kalıntının bir manastır veya bir saraya ait olduğu sanılmaktadır. Kuzeyinde ise Bizans Dönemi’nde yapıldığı tahmin edilen kayalara oyulmuş kiliseler bulunur.

Günümüzde bu kalıntıların bir bölümü ev olarak kullanılıyor; ev sahipleri, büyük bir içtenlikle, misafirlere kalıntıları gezdiriyor. Kalıntıları gezmek isterseniz ev sahiplerine söylemeniz yeterli, size yardımcı olacaklardır.