Veysel Karani Makamı

Tam adı Üveys Bin Amir-i Karani’dir. 555-657 yılları arasında yaşamış önemli kişilik, İslam Kültürü içinde anne sevgisinin büyüklüğü ile anılır. Veysel Karani, henüz dört yaşındayken babasını kaybetmiş ve ömrünün büyük bir bölümünü deve çobanlığı ile geçirmiş.

Hazreti Muhammed (S.A.V.) döneminde yaşamış olan Veysel Karani, peygamber hayatta iken onu görememiş.

Muhaddisler ( hadis alimleri ) Hz. Peygamber devrinde Müslüman olarak yaşamış oldukları halde onu göremeyen kişiler için “Muhadramun” sıfatını kullanmış.

Veysel Karani, yaşlı annesinin bakımından sorumlu olduğu için onu bırakarak hazreti peygamberi ziyaret edememiş, menkıbelere göre bir keresinde de annesine verdiği sözden ötürü göremeden dönmek zorunda kalmış. Hazreti Muhammed’in vasiyeti ile miraçta üstünde olan hırkası Hz. Ömer ve Hz. Ali aracılığıyla Veysel Karani’ye teslim edilmiş.

Veysel Karani Hazretleri,  Sıffin Savaşı sırasında Hazreti Ali tarafında savaşmış ve 657 yılında şehit düşmüş. Dönemin ileri gelen üç Arap kabilesinin onun naaşını almak istemesi üzerine büyük bir tartışma çıkmış. Ertesi gün her üç kabilenin taşıdığı tabutlarda da keramet göstererek göründüğü söylenir. Böylece Yemen ve Şam’da bulunan türbelerinin yanında Siirt ilinin Baykan ilçesinin Ziyaret beldesinde de bir türbesi olmuş. Naaşın çok sonra Siirt’e yeni bir kabileyle birlikte taşındığı da rivayetler arasındadır.

Kendisine gönderilmiş olan Hırka-ı Şerif, şimdi İstanbul’daki Hırka-ı Şerif Camii’nde ve soyundan gelenlerin himayesindedir.

Veysel Karani Türbesi’ni yılda ortalama 1 milyon kişi ziyaret etmektedir.