Zeytinlikler - Zeytinyağı İmalathaneleri

Kilis, Türkiye’de en yüksek rakımda (900 – 1000 metre) zeytin yetişen yer olma özelliğine sahiptir. Zeytinlikler, Kilis Ovası ve çevresiyle Afrin ve Sabun suları arasındaki parçalı düzlüklerde yoğunlaşır.

Kilis’te elde edilen tane zeytinin, kahvaltılık olarak kullanılan kısmı hariç, tamamı yağ çıkarmada kullanılır. Meyvesi, yağı, çekirdeği, dalı ve yaprağıyla çok eski çağlardan beri insan yaşamında önemli bir yeri olan zeytin, Kilis’te de baş tacı olmuştur. İnce kabuğu, küçük çekirdeği ve oldukça yüksek yağ oranıyla tanınan Kilis Zeytini, bu niteliğiyle yöre halkını zeytinyağı üretimine sevk etmiş.

“Mahsere” adıyla anılan klasik imalathaneler de bu üretim kültürünün bir öğesi olmuştur. Bugün Kilis’te birkaç klasik zeytinyağı üretim yeri olmakla beraber, genel olarak sıkma dediğimiz modern yöntemlerle zeytinyağı üreten alanlar vardır.

Kilis’te zeytinyağı üretimi ile birlikte sabun imalatı da var olan ve gelişen bir saha olarak karşımıza çıkar. Kilis’te hemen her yerde sabun üretim atölyelerine rastlamak olasıdır.

Yeri gelmişken önerelim, Osmanlı döneminden kalma eski sabunhane binasının restore edilmiş yeni halini mutlaka görmelisiniz. Sabunhane binasının giriş katı; sabunhane müzesi olarak, birinci kat ise çok amaçlı toplantı, sergi salonu veya yemek organizasyonu için kullanılmaktadır.